Centrum ekologické likvidace

          

            DEUTCHE    

            CZECH

Domů

 

ochrana osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. 

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Jsou použity pouze pro uskutečnění objednávky likvidace a pro komunikaci se zákazníkem.


Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Jak chráníme vaše soukromí?

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.

Údaje, které zadáváte při elektronické objednávce.


Fyzická osoba:
Jméno a příjmení
Úplnou poštovní adresu
Telefon
Adresu elektronické pošty
Adresu nakládky

Jméno a příjmení kontaktní osoby


Tyto údaje nám umožní provést nezbytné legislativní a účetní operace ( Zákon o odpadech a zákon o účetnictví )  vyhotovit doklad o převzetí a předání odpadu k ekologické likvidaci, daňový doklad popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.


Fyzická osoba podnikatel - Právnická osoba:
Jméno a příjmení/Název firmy
Jméno a příjmení kontaktní osoby telefon kontaktní osoby
Úplnou poštovní adresu
Telefon
Adresu elektronické pošty
IČ, DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné legislativní a účetní operace ( Zákon o odpadech a zákon o účetnictví )  vyhotovit doklad o převzetí a předání odpadu k ekologické likvidaci, daňový doklad popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Evidované údaje jsou výhradně používány pro potřeby firmy František Tauterman Centrum Eko Likvidace,  evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně.

Firma František Tauterman - Centrum Eko Likvidace se zavazuje a prohlašuje, že bude se svěřenými osobními daty zákazníků pracovat v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Zároveň se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené tímto zákonem a vynaložit veškeré možné úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu k osobním údajům.

Na přání zákazníka odstraníme veškerá registrační data z naši databáze, mino dat nutných pro zpracování účetních položek dle zákona o účetnictví. Žádost o odstranění registrace zasílejte buď e-mailem nebo telefonicky.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyhláška č. 383/2001 Sb.

§8
Sběr a výkup odpadů

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých odebral nebo vykoupil následující druhy odpadů podle Katalogu odpadů:

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

170405

železo a ocel

170401

měď, bronz, mosaz

170402

hliník

170403

olovo

170404

zinek

170406

cín

170407

směsi kovů (170401 – 06)

170411

kabely

 

Evidence osob podle odstavce 2 obsahuje:

druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů,

jméno a příjmení,

místo trvalého pobytu nebo pobytu

číslo občanského průkazu, nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

 

Zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech

§18
Povinnosti při sběru a výkupu odpadů

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem je povinen při odběru nebo výkupu těchto odpadů vést evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil. K plnění této povinnosti je oprávněn vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní průkazy totožnosti. Bez ověření totožnosti tento odpad neodeber ani nevykoupí. Při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 


 Copyright © 2009 Martin Šrámek - SVK-PCservis &  Powered by:  svk-pcservis.cz   Design : SVK-PCservis

Naši partneři:  ChipTuning | Autoopravna Sládek | | www.eko-skartace.cz  |  Hotel Grand Řevnice  |  www.adrian.cz  |  Pro Prcka.cz  |  Vandrshop.cz - vše pro camping a táboření  | SEO Rozcestník | a-rozcestnik.cz  |   katalogcr.cz  |   DOBNET, o.s. - internetové připojení  |   DOBNET, o.s. - Internetový informační portál  | ELSTAR-SYSTEMS |   DVD Pohádky  Květiny Rozmarýnka | Autodílna chládek - Jestřebí |